Ξεκινάμε επίσημα τη λειτουργία μας την 1η Αυγούστου 2018