Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης

ADVANCED TOURISM & TECHNOLOGY STUDIES (A.T.T.S.)

Το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ADVANCED TOURISM & TECHNOLOGY STUDIES (A.T.T.S.)» συνεργάζεται στενά με τις μεγαλύτερες τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με ιδιαίτερη δυναμική στον τομέα του Τουρισμού, της Εστίασης και της Πληροφορικής.