Τομείς Εξειδίκευσης
του ΙΕΚ atts


Η γνώση σας...η δύναμή μας
η εμπειρία μας... η δύναμή σας

Νέα / Ανακοινώσεις

Νέα, Ανακοινώσεις, Συνεργασίες, Εκπαιδεύσεις

Κάνε την πρακτική σου στις μεγαλύτερες τουριστικές επιχειρήσεις της Ρόδου