Συνεργαζόμενοι Φορείς

ΔΡΑΤΤΕ | Δράση για την ανάπτυξη του Τουρισμού και της Τουριστικής Εκπαίδευσης

Το ΔΡΑΤΤΕ είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα, το οποίο ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2002 με κύριους σκοπούς να :

  • Υποστηρίξει την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα.
  • Υποστηρίξει τη βελτίωση της τουριστικής και ξενοδοχειακής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα.
  • Υποστηρίξει με επιστημονική πληροφόρηση και σύγχρονη τεχνογνωσία τις τουριστικές επιχειρήσεις.
  • Διενεργήσει έρευνες και μελέτες με στόχο την παραγωγή και διάδοση γνώσης στα πεδία των τουριστικών επιστημών και της τουριστικής πραγματικότητας διεθνώς.
  • Να εξασφαλίσει τη διαρκή επαφή του εκπαιδευτικού χώρου με την αγορά εργασίας.
  • Προτείνει και να εφαρμόσει λύσεις στα διάφορα πρόβληματα του κλάδου.

www.dratte.gr