Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης

ADVANCED TOURISM & TECHNOLOGY STUDIES (A.T.T.S.)

Αίθουσες διδασκαλίας