Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης

ADVANCED TOURISM & TECHNOLOGY STUDIES (A.T.T.S.)

Το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ADVANCED TOURISM & TECHNOLOGY STUDIES (A.T.T.S.)», ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2018, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων σπουδών στον τομέα του τουρισμού, της οικονομίας και της πληροφορικής.


Αφορμή για την ίδρυση του “Ι.ΙΕΚ ADVANCED TOURISM & TECHNOLOGY STUDIES (A.T.T.S.) αποτέλεσε το γεγονός ότι

α) Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο με θεαματική δυναμική και συμβάλλει καταλυτικά στη στήριξη και την ανάπτυξη και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, (γεωργία, εμπόριο, κατασκευές, μεταφορές κ.λπ.) με σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία.

Ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει αναδειχτεί σε μείζονα οικονομική δραστηριότητα.

β) Παράλληλα, στις επιχειρήσεις η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και πληροφορικής έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Το ηλεκτρονικό (e)-επιχειρείν αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο της τουριστικής επιχείρησης και όχι μόνο, με σημαντικές ευκαιρίες ως προς την ευελιξία και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας/αυτονομίας της επιχείρησης σε ένα διαρκώς αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Με βάση τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες, η τουριστική αγορά αλλάζει και προσαρμόζεται στα σύγχρονα δεδομένα η εφαρμογή νέων τεχνολογικών συστημάτων και ευρεία χρήση του Διαδικτύου διαμορφώνουν τη σύγχρονη τουριστική αγορά.


Το “Ι.ΙΕΚ ADVANCED TOURISM & TECHNOLOGY STUDIES (A.T.T.S.) παρέχει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος και κατ' επέκταση στην ενίσχυση της τοπικής και της εθνικής οικονομίας

atts-eksidikeusi1

Εξειδίκευση

Το A.T.T.S. εξειδικεύεται στις επιστήμες του Τουρισμού, της οικονομίας και της Τεχνολογίας ή των τεχνολογικών εφαρμογών
atts-filosofia2

Φιλοσοφία σπουδών

Ακολουθούμε τις εξελίξεις στους τομείς του τουρισμού, της οικονομίας και της πληροφορικής και δεν μεταφέρουμε απλά γνώσεις αλλά και εμπειρίες που βοηθούν τους εκπαιδευόμενους και αποφοίτους μας στην επαγγελματική τους αποκατάσταση
atts-kentrikos-aksonas3

Κεντρικός άξονας

Είναι η ποιότητα σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας
atts-orama4

Όραμα

Όραμά μας είναι να εξελισσόμαστε συνεχώς με απώτερο στόχο να γίνουμε το κορυφαίο ΙΕΚ με εξειδίκευση στους τομείς Του Τουρισμού και της Τεχνολογίας το οποίο θα προσελκύει σπουδαστές από όλη την Ελλάδα