Τουρισμός

...δημιουργούμε τους επαγελματίες του αύριο

Τομέας Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ειδικότητες

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Η ειδικότητα αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης.Ο τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας είναι ένας ειδικευμένος εργαζόμενος, ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα την υποδοχή των πελατών στο Ξενοδοχείο κ.ά.


Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef)

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου.