Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης

ADVANCED TOURISM & TECHNOLOGY STUDIES (A.T.T.S.)

Το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ADVANCED TOURISM & TECHNOLOGY STUDIES (A.T.T.S.)» βρίσκεται σε διαδικασία επικοινωνίας με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για τη μετέπειτα εξέλιξη σπουδών των φοιτητών μας.