Πρόγραμμα στήριξης Eπιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19